07.02.2017

Pierwsze spotkanie Pełnomocników ds. otwartości danych

wykorzystanie informacji i zasobów

Przedstawiciele wszystkich ministerstw, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Głównego Urzędu Statystycznego, wyznaczeni na Pełnomocników ds. otwartości danych spotkali się 7 lutego w Ministerstwie Cyfryzacji, aby dyskutować na temat ich roli w realizacji Programu Otwierania Danych Publicznych (PODP).

Agata Miazga, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych, który koordynuje realizację PODP omówiła zakres zadań Pełnomocników, do którego należy m.in. zapewnienie udostępniania danych swoich instytucji na portalu danepubliczne.gov.pl. zgodnie ze standardami otwartości.

Celem spotkania było także wzajemne poznanie się Pełnomocników i zainicjowanie współpracy pomiędzy nimi.

Wspieranie rozwoju sieci Pełnomocników poprzez szkolenia i warsztaty będzie jednym z zadań projektu  „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” , który Ministerstwo będzie realizować w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Dokumenty