28.02.2017

Posiedzenie Rady Programowej LW2016

administracja, e-administracja, samorządy
Przy stole siedzą przedstawiciele Rady Programowej Linii Współpracy 2016
Fot. MC

28 lutego 2017 r. w Ministerstwie Cyfryzacji spotkali się przedstawiciele Rady Programowej Linii Współpracy 2016 (LW2016). Spotkanie miało na celu wypracować ścieżki dojścia do pierwszych rekomendacji w zakresie synergii Planu Działań Ministra Cyfryzacji z projektami realizowanymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. 

W trakcie spotkania zaprezentowano zaktualizowaną analizę dostępnych środków na projekty obejmujące e-usługi w ramach RPO oraz zaproponowano ścieżkę dojścia do rekomendacji, m.in. poprzez analizę założeń 8 filarów Planu Działań Ministra Cyfryzacji:   Portal Rzeczpospolitej Polskiej - Portal GOV.PL, Cyfrowa Tożsamość (eID) – Węzeł krajowy i mDokumenty, System Rejestrów Państwowych (SRP), Aplikacje.gov.pl (EZD RP), Platforma Integracji Usług i Danych, Zintegrowana Platforma Analityczna, Wspólna Infrastruktura Państwa oraz Kompetencje. Wskazano na punkty styku projektów z zadaniami realizowanymi na szczeblu regionalnym.

Ustalono też harmonogram prac LW 2016 na najbliższe tygodnie i omówiono proponowane obszary rekomendacji w zakresie synergii Planu Działań Ministra Cyfryzacji z projektami realizowanymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Kolejne warsztaty z udziałem strony samorządowej odbędą się w marcu tego roku.