09.05.2017

Posiedzenie Rady Programowej LW2016

e-administracja, samorządy

9 maja 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji odbyło się posiedzenie Rady Programowej Linii Współpracy 2016 (LW2016). Podczas posiedzenia uzgodnione zostały tematy i szczegółowe zagadnienia do omówienia podczas kolejnych warsztatów, które odbędą się 22 maja 2017 r. w MC.

Omówiono także dalszy plan prac, w tym w szczególności w obszarze dotyczącym informacji przestrzennej, uruchamianym jako kolejny wątek LW2016.  Wśród tematów przewidzianych na spotkanie w dniu 22 maja br. znajdą się m.in.:

·         LW2016 stan na dziś i plany na przyszłość

·         Standaryzacja procesów w administracji samorządowej

·         Inicjacja ścieżki: Informacja przestrzenna

·         Informacja przestrzenna w LW2016  z perspektywy doświadczeń i planów regionalnych

·         Elektronizacja procesów zamówień publicznych, plany udostępnienia centralnej platformy  w świetle obowiązków i przygotowania się administracji do nowych obowiązków

·         Wybrane projekty z portfela projektów PDMC.