Linia Współpracy 2016 – zaproszenie do współpracy budowy wspólnych rozwiązań IT

STATUS:
Zadanie realizowane
KATEGORIA:
e-administracja, samorządy

Linia Współpracy 2016 (LW2016) jest przedsięwzięciem Ministra Cyfryzacji wpisanym w Plan Działań Ministra Cyfryzacji (PDMC) będącego elementem wykonawczym przyjętego przez Rząd we wrześniu 2016 roku Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Głównym celem uruchomianego przez Ministerstwo projektu, przy ścisłej współpracy z administracją samorządową RP, jest  synergia projektów realizowanych przez administrację rządową, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych w PDMC, z projektami i rozwiązaniami IT na poziomie regionalnym (samorządowym). 

Więcej