Nowe prawo ochrony danych osobowych

STATUS:
Zadanie realizowane
KATEGORIA:
prawo w cyfrowym świecie, wykorzystanie informacji i zasobów

Celem podejmowanych działań jest wdrożenie do polskiej przestrzeni prawnej ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych. Rozporządzenie oraz projektowana ustawa zapewniająca jego pełne stosowanie w polskim porządku prawnym tworzyć będą spójne ramy prawne ochrony danych osobowych mające wielosektorowe zastosowanie. 

Więcej