Opis projektu

Menu projektu dla mobile

Otwartość danych

Realizacja Programu otwierania danych publicznych

Postawiliśmy na wieloletnie, strategiczne programowanie działań prowadzących do otwartości urzędowych baz. W rezultacie powstał Program otwierania danych publicznych, którego celem jest poprawa jakości i zwiększenie liczby danych udostępnianych na portalu danepubliczne.gov.pl w sposób otwarty. Program został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z 20 września 2016 r. Program kierowany jest do administracji rządowej, ale tak w praktyce adresujemy go szeroko. Zależy nam na angażującej, żywej dyskusji z obywatelami, przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego i biznesu. Ważne jest dla nas szerokie spojrzenie- dzieląc się doświadczeniami budujemy wspólnotę praktyków otwierania danych. Stale weryfikujemy użyteczność i jakość udostępnionych danych. Prawdziwym laboratorium był zorganizowany przez MC w 2016 r. hackathon danych publicznych. Prowadzimy inwentaryzację danych publicznych i wspólnie z resortami pracujemy nad kalendarzem otwierania kolejnych baz.

Pierwszy raport nt. rezultatów wdrażania Programu otwierania danych publicznych.

Budowanie sieci współpracy

Ministerstwa, Kancelaria Premiera i Główny Urząd Statystyczny mają już Pełnomocników ds. otwartości danych. Są to osoby wyznaczone do stałej współpracy przy wdrażaniu Programu otwierania danych publicznych, odpowiedzialne za zakres i terminy udostępniania danych przez poszczególne urzędy. Powołanie Pełnomocników ds. otwartości danych było jednym z zadań wynikających z Programu. Dzięki współpracy Pełnomocników na bieżąco będziemy informowani o zasobach danych gromadzonych w urzędach i przez nie udostępnianych. To pierwszy krok do poprawy dostępności, jakości i zwiększenia możliwości ponownego wykorzystywania danych publicznych.

Rolą Pełnomocników będzie także promowanie potencjału otwartych danych, które mogą posłużyć do stworzenia różnych produktów i usług, takich jak aplikacje, infografiki.

Pełnomocnikiem ds. otwartości danych w MC, a zarazem koordynatorem sieci Pełnomocników jest Agata Miazga, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych w Ministerstwie Cyfryzacji - agata.miazga@mc.gov.pl.

Prowadzenie i ulepszanie portalu danepubliczne.gov.pl – centrum dostępu do danym publicznych w Polsce

Praca nad projektem Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja (do POPC)

Udostępnienie e-podręcznika "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego"

We wrześniu 2016 r. wydaliśmy podręcznik poświęcony nowej tzw. ustawie – re use. Jest to praktyczne kompendium wiedzy przygotowane przez zespół naukowców z PAN przydatne dla każdego urzędnika, zawiera nie tylko omówienie stanowiska doktryny i orzecznictwa sądowego, ale również przykładową korespondencję z wnioskodawcą i gotowe wzory pism urzędowych.