Rejestr umów/zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2017 roku

2017-03-06Lp. 

Nr umowy/
zamówienia

Data
zawarcia
Kontrahent Przedmiot 
Termin realizacji
od dnia do dnia
Wartość Współfinan- -sowanie
ze
środków
UE
Finansowanie z funduszu celowego CEPIK
1 33/BDG/2016 2016-12-29 Krystyna Sikorska, Artur Sikorski s.c.              NIP: 5261047428 Cykliczna dostawa napojów i art.. Żywnościowych 2017-01-01 2017-12-31 64 566,50 zł nie
2 21/IM PEL CLEANING/MC/PN/16 2016-12-29 21/IM PEL CLEANING/MC/PN/16                      NIP: 9542250979 Usługi sprzątania 2017-01-01 2017-12-31 434 747,76 zł tak 
3 42/BDG/2016 2016-12-29 ORBIS S.A.                                                        NIP: 5260250469 Najem 6 miejsc na parkingu podziemnym 2017-01-01 na czas nieokreślony 32 400,00 zł nie
4 1/DIP/WCIA/PWPW/2017 2017-01-03 Polska WytwórniaPapierów Wartościowych S.A.                                                                      NIP: 5250001090 Świadczenie usług certyfikacyjnych na potrzeby systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 2017-01-03 2017-12-31 96 013,80 zł nie
5 PROFORMA Nr 29-2017-003 2017-01-03 Radisson Blu Sobieski Hotel Warszawa          NIP: 5260303361 Świadczenie usłui konferencyjnej - zapewnienie warunków lokalowych ze specjalistycznym wyposażeniem do planowanych prac projektowych w terminach 9  i 16 stycznia 2017 r. 2017-01-03 2017-01-16 6 236,10 zł nie
6 39/BDG/2016  (122/CUL/2016 2016-12-29 Centrum Usług Logistycznych                           NIP: 7010270911 Usługi przygotowania, dostarczania i podawania posiłków w czasie spotkań organizowanych prze MC 2017-01-01 2017-12-31 99 810,00 zł nie
7 43/BDG/2016 2016-12-29 Centrum Usług Wspólnych                                 NIP: 5213590436 Udostępnienie 6 stanowisk garażowych 2017-01-01 2017-12-31 22 140,00 zł nie
8 35/BDG/2016 2016-12-28 G.L.M. Sp. z o. o.                                               NIP: 9511632556 Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej na 2017 rok w wersji papierowej 2017-01-01 2017-12-31 47 280,63 zł tak 
9 1/DWMiA/MC/17 2017-01-10 Summa Linguae S.A.
NIP: 9452165721
Usługi tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych oraz weryfikację tumaczeń specjalistycznych pisemnych 2017-01-10 2017-12-31 80 000,00 zł nie
10 14/DIP/2016 2017-01-02 Wolters Kluwer S.A.
NIP: 5830018931
Udzielenie licencji na korzystanie w miejscu instalacji z systemu informacji prawnej zawierającego bazy danych informacji prawnej, zwanego dalej „Systemem” 2017-01-01 2017-09-30 124 476,00 zł nie
11 41/DRUCiOD 2017-01-11 FXGRAIL Sp. z o.o.
NIP: 9522102721
Usługa wykonania Studium Wykonalności (wraz z diagramem
Gantta oraz diagramem struktury produktów projektu i diagramem następstwa produktów projektu, planem działań antykorupcyjnych dla projektu i rejestrem ryzyk) dla projektu
2017-01-11 2017-02-28 86 100,00 zł tak 
12 70015256 2016-12-31 Rentokil Initial Sp. z o.o.
NIP: 5252208151
Dostawa i wymiana mat wejściowych w budynku Ministerstwa 2016-12-01 2016-12-31 622,86 zł nie
13 1/DT/2017 2017-01-11 Piotr Dmochowski -Lipski Usługa wykonania Studium Wykonawczego "EUTELSAT IGO" 2017-01-02 2017-05-01 72 225,00 zł nie
14 FVG01446/12/2016 2016-12-26 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie GOV.PL 2016-12-22 2017-12-21 184,50 zł nie
15 36/BDG/2016 2016-12-29 e-kiosk S.A.
NIP: 8951827513
Prenumerata prasy krajowej w wersji elektronicznej na 2017 rok 2017-01-01 2017-12-31 21 386,17 zł nie
16 1/DBiF/2017 2017-01-17 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o. o.
NIP: 6310102123
Utrzymanie, wsparcie techniczne w zakresie usuwania błędów, awarii lub usterek oraz usługi asysty merytorycznej systemu finansowo-księgowego na okres 3 m-cy 2017-01-01 2017-12-31 138 375,00 zł nie
17 46/BM/2016 BM / 40399 Młynarska-Sobaczewska Anna Opinia prawna w zakresie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 2016-12-29 2017-01-05 9 930,00 zł nie
18 2/BDG/2017 BDG/ 40413 (FORTECH) Adam Szczepaniak Usługi doradcze w zakresie planowanych i realizowanych procesów inwestycyjno-budowlanych i remontowych w budynku MC ul. Krówlewska 2017-01-01 2017-12-31 40 800,00 zł nie
20 2017/47/M/00004 2016-12-31 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2016-12-01 2016-12-31 669,12 zł nie
21 3/P/BZPP/2016 2016-12-23 Ernst & Young
NIP: 5252314195
Usługa ekspercka dotycząca sporządzenia opinii do koncepcji bezpieczeństwa w zakresie projektu mDokumenty 2016-12-23 2017-01-10 27 600,00 zł nie
22 26/MARUTA WACHTA/MC/US/16 2017-01-24 MARUTA WACHTA Sp. J.
NIP: 6760111300
Świadczenie wyspecjalizowanych usług prawnych  2017-01-24 2018-01-23 990 150,00 zł tak 
23 34/BDG/2016 2017-01-16 Bazarnik Sp. z o.o.
NIP: 5252482857
Dostawa wizytówek, w tym kolorowych, oraz pieczęci i stempli 2017-01-16 2017-12-31 20 000,00 zł nie
24 576912 2017-01-24 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 1130089950
Zakup wyposażenia 2017-01-24 2017-01-24 2 094,50 zł nie
25   2017-01-23 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Abonament  RTV za 2016 2017-01-01 2017-12-31 7 510,10 zł nie
26 1/DT/IOP/17 2017-01-23 Magdalena Samulak Banaszczyk - Vmoris Agency Strefa Efektywnego Marketingu
NIP: 8951593541
Organizacja warszatatów dla ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2017-01-23 2017-01-27 36 530,10 zł nie
27 01/2017 2017-01-19 Invest Land-Consulting Monika Radgowska
NIP: 7962311770
Usługa renowacji mebli 2017-01-19 2017-01-19 5 535,00 zł nie
28 1606141T22F/M 2016-06-30 NETIA S.A.
NIP: 5260205575
Usługi wysyłania SMS na potrzeby systemu ePUAP 2016-04-01 2016-04-30 28 207,59 zł nie
29 Deklaracja D-N 2015 2017-01-26 Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście
NIP: 5262654610
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-01-01 2017-12-31 30 600,00 zł tak
30 25/01/2017/tele 2016-12-31 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Najem lokalu (w tym łącze internetowe) z przeznaczeniem na serwerownie systemu ePUAP  2016-12-01 2016-12-31 35 423,04 zł nie
31 5/01/2017 17.01.2017 HARDMET Marian Łogwiński
NIP: 9510062335
Wyposażenie pomieszczenia serwerowni 17.01.2017 17.01.2017 4 993,80 zł nie
32 6/BDG/2017 2017-01-12 Polski Komitet Normalizacyjny
NIP: 5251008869
Zakup Polskich Norm:PN…….w dziedzinie technik informatycznych oraz bezpieczeństwa 2017-01-19 2017-01-19 768,15 zł nie
33 2017/01/786 2017-01-26 SUNpress Paweł Łebkowski
NIP: 8971115425
Informacja w prasie 2017-01-26 2017-01-26 787,20 zł nie
     34 19/ASCOMP/MC/PN/17 2017-01-24 ASCOMP S.A.
NIP: 6790125206
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót mających na celu realizację zadania: Modernizacja pomieszczenia technicznego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji. 2017-01-24 2020-01-30            940 950,00 zł nie
     35 2/DP/2017 2017-02-02 Dworzyński Rogalski Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska                           NIP:5272764412 Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej wybranych problemów z dziedziny prawa telekomunikacyjnego 2017-02-03 2017-02-10 21 525,00 zł NIE
     36 1/BM/MC/17 2017-02-02 Instytut Monitorowania Mediów Sp. z o.o.       NIP:5252151907 Codzienny monitoring prasy i mediów elektronicznych (radia i telewizji). 2017-02-02 2018-02-01 28 044,00 zł NIE 
37 2191/C/2016/17 2017-01-16 Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
NIP: 1181808573
 Naprawa uszkodzenej felgi w pojeździe służbowym 2017-01-16 2017-01-16 98,40 zł nie
38 19/1/2017 2017-01-24 4GROW Mateusz Dąbrowski
NIP: 1251115149
Usługi szkoleniowe 2017-01-20 2017-01-20 3 026,00 zł nie
39 3/BM/MC/17 2017-02-03 Migam „RKPK” Sp. z o.o. s.k.a.
NIP: 9512387159
Usługi symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy przemówień publicznych/konferencji/spotkań w Warszawie 2017-02-03 2018-03-31 5 166,00 zł nie
40 5/BM/MC/17 2017-02-03 SIŁA OBRAZU - Jakub Szymczuk
NIP: 5252305670
Usługi fotograficzne na potrzeby MC 2017-02-03 2017-02-17 1 107,00 zł nie
41 24/01/2017/tele 2016-12-31 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Transmija danych w technologii MPLS w m-cu grudniu 2016 r. 2016-12-01 2016-12-31 736,77 zł nie  
42 25/DANAE I
Realizacja/MC/PN/2016
2017-02-06 DANAE sp. z o. o.
NIP: 82126401180
Badanie popytu i postrzegania mDokumentów 2017-02-06 2017-04-02 84 624,00 zł nie  
43 Umowa Ramowa 2/DUIRS/2017 2017-01-31 Centralny Ośrodek Informatyi
NIP: 7252036863
Wykonanie prac w obszarze elektronicznej identyfikacji w celu realizacji projektu węzła krajowego 2017-01-31 2020-01-31 22 278 816,57 zł nie  
44 2/DKFE/UZ/2017 2017-02-06 Piotr Wiśnioch Usługi eksperckie 2017-02-06 2017-07-02 10 325,00 zł nie  
45 Aneks nr 3 do umowy 8/DEP/2013  2016-12-30 Centralny Ośrodek Informatyi
NIP: 7252036863
Realizacja projektu CEPIK 2.0 2016-12-30 2018-09-30 42 585 552,10 zł   Aneks zwiększa wartość wynagrodzenia z tyt. Umowy z 2013 r.  i przedłuża termin realizacji  projektu
46 1/DUiRS/2017 2017-02-01 Centralny Ośrodek Informatyi
NIP: 7252036863
Realizacja usług w zakresie czynności materialno-technicznych związanych z przygotowaniem odpowiedzi na Wnioski i Zapytania, udzielania wsparcia w pracach pomocniczych i merytorycznych oraz opiniowania spełnienia warunków 2017-02-01 2019-01-31 35 786 020,98 zł   tak
47 25/17 2017-01-11 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2016-11-01 2016-11-30 2 661,42 zł nie  
48 6/2017                                                      7/2017 2017-01-31 Wojciech Kałuża
NIP: 5212671339
Wymiana pompy instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie przepustu do światłowodów 2017-01-31 2017-01-31 13 401,00 zł nie  
49 0035/01/2017                     F/307/2017/74947 2017-01-31 LIRA DOM
Tadeusz Lipnik Piotr Raszkiewicz
NIP: 1180099821                                           IKEA Retail Sp. z o.o.
NIP: 5270103385           
Zakup wyposażenia budynku MC 2017-01-31 2017-01-31 2 027,29 zł nie  
50 2/DIP/BICONCEPT/MC/PN/17 2017-02-09 BI CONCEPT Łukasz Olczak Nadzór inwestorski w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej nad zadaniem inwestycyjnym 2017-02-09 2020-01-30 12 000,00 zł nie  
51 5/BDG/2017 2017-02-10 EL-BUD Andrzej Dąbrowski
NIP: 1130985905
Usługi remontowe 2017-02-10 2017-03-22 74 998,00 zł nie  
52 aneks nr 1 do 36/BDG/2016 2017-02-10 e-kiosk S.A.
NIP: 8951827513
Prenumerata prasy krajowej na 2017 rok w wersji elektronicznej x x 16 260,77 zł nie  
53 00226/01/2017 2017-01-31 Ślimak Sp. z o. o.
NIP: 8222346401
Zakup artykułów spożywczych 2017-01-31 2017-01-31                  224,00 zł nie  
54 3/2016 2017-01-31 Stefan Falkowski Sat-Fal
NIP: 1130073475
Modernizacja systemu alarmowego i kontroli dostępu w pomieszczeniach budynku 2017-01-31 2017-01-31                7 346,79 zł nie  
55 FVG00172/01/2017 2017-01-23 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie .gov.pl 2017-01-17 2018-01-16                  184,50 zł nie  
56 FV/1/2017/02 2017-02-02 EL-BUD Andrzej Dąbrowski
NIP: 1130073475
Usługa remontowa 2017-02-02 2017-02-02                5 084,00 zł nie  
57 70018116 2017-01-31 Rentokil Initial Sp. z o.o.
NIP: 5252208151
Dostawa i wymiana mat wejściowych w budynku Ministerstwa 2017-01-01 2017-01-31                1 038,10 zł nie  
58 19/BDG/2016  2017-01-31 Firma FELSZ - FELSZ Pusłowska
NIP: 5260102065
Zakup gładzi szpachlowej Akryl putz FS20 2017-01-31 2017-01-31                    40,00 zł nie  
59 633/01/2017/WM/RZE 2017-01-13 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Usługa zakwaterowania i informacji zagranicznej .Barcelona 2017-02-28 2017-03-01                1 847,21 zł nie  
60 7/BM/MC/2017 2017-01-31 Code Fun Sp. z o.o.                                               NIP:5252629071 Przeprowadzenie warsztatów z zakresu nauki programowania dla dzieci w wieku 5-10 lat zaproszonych do udziału w warsztatach przez MC. 2017-01-25 2017-05-31 7 810,50 zł nie  
61 2017/F53/00002 2017-02-06 Centrum Obsługi Administracji Rządowej      NIP:5213590436 Zakup usługi edytorskiej związanej z obsługą posiedzeń Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji 2017-01-31 2017-01-31                    40,00 zł nie  
62 FVG00212/01/2017 2017-01-30 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie .gov.pl 2017-01-24 2018-01-23                  184,50 zł nie  
63 1/DKFE/UDC/2017 2017-02-08 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Świadczenie wyspecjalizowanych usług eksperckich  2017-02-08 43 830,00 1 928 000,00 zł nie  
64 3/DUiRS/2017 2017-02-15 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Udzielenie licencji na korzystanie z Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników 2017-02-15 x                1 230,00 zł nie  
65 1/DIP/APNPromise/MC/17 2017-02-17 APN Promise S. A.
NIP: 5210088682
Zakup i dostawa 1 licencji serwerowej Microsoft SharePoint Portal Server i 450 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS 2017-02-17 2017-03-02 152 194,05 zł nie  
66 39/2017 2017-02-08 Drukarnia Offsetowa Express-Druk
NIP: 9710166298
Wydruk publikacji "Piękne umysły. Lwowska szkoła matematyczna" 2017-02-08 2017-02-08 4 674,00 zł nie  
67 285/BF/2017 2017-02-06 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów dostępu do Internetu na terenie serwerowni (dotyczy ePUAP) 2016-12-01 2016-12-31 235,68 zł nie  
68 F/001689/17 2017-02-15 Gospodarstwo Ogrodnicze Berdowski Mirosław Import-Export
NIP: 5361006624
Zakup wyposażenia budynku MC 2017-02-15 2017-02-15 2 091,28 zł nie  
69 FVP/2017/02/0102 2017-02-17 Freshmail Sp. z o. o.
NIP: 6751496393
Zakup aplikacji do tworzenia newsletterów 2017-02-17 2017-02-17 2 706,00 zł nie  
70 2017/47/M/00012 2017-01-31 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-01-01 2017-01-31 920,04 zł nie  
71 9/2/2017 2017-01-31 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne  2017-01-01 2017-01-31 67 496,25 zł nie  
72 13/2017 2017-02-07 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-01-01 2017-01-31 2 057,00 zł nie  
73 FA/012/17 2017-02-13 DECOMEBEL Magdalena Mądrakiewicz
NIP: 6172007333
Zakup wyposażenia budynku MC 2017-02-13 2017-02-13 5 768,70 zł nie  
74 82/B/FIN 2017-01-30 Nadwiślański Odział Straży Granicznej
NIP: 5222735986
Refundacja kosztów energii elektrycznej w serwerowni Centralnego Węzła Teleinformatycznego - koszt związany z utrzymaniem urządzeń systemu teleinformatycznego "ePUAP" 2016-12-01 2016-12-08 186,50 zł nie  
75 0415/J/2017                                       12/2017 31.01.2017 L2 - Language Consulting Sp. z o. o.
NIP: 5213005596                                              POLIGLOTA Sp. z o. o.
NIP: 5270050950
Usługi szkoleniowe 31.01.2017 31.01.2017 686,00 zł nie  
76 Deklaracja DN-15/O i DN-15/A             27.02.2017 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Podatek od nieruchomości na rok 2017 - korekta deklaracji 01.03.2017 31.12.2017 91,00 zł nie  
77 3/02/2017 15.02.2017 MR SYSTEM Marek Lipowski
NIP: 5661620653
Wykonanie relokacji i rekonfiguracji urządzeń sterowania systemu kontroli dostępu oraz dostawa interfejsu komunikacyjnego Roger 15.02.2017 15.02.2017 725,70 zł nie  
78 00709/02/17 17.02.2017 SAS Sp. z o.o.
NIP: 5272523714
Zakup środków higieny osobistej i ochrony indywidualnej (BHP) i apteczek pierwszej pomocy 17.02.2017 17.02.2017 4 352,51 zł nie  
79 3/DKFE/UZ/2017               4/DKFE/UZ/2017               5/DKFE/UZ/2017 20.02.2017 Wiśniewski Michał ART-IM
NIP: 7121141111                                           Anna Ober                                               Wojciech Ciesielski
Udzielenie wsparcia potencjalnym wnioskodawcom II osi PO PC w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej 20.02.2017 20.06.2017 18 000,00 zł nie  
80 UMOWA RAMOWA 5/DUiRS/2017  2017-02-27 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Realizacja projektu informatycznego pn. mDokumenty w Administracji Publicznej w Polsce - faza I 2017-02-27 2018-01-31 5 935 315,00 zł nie  
81 424/2017/WAR 2017-02-08 Altkom Akademia S.A.
NIP: 1180008391
Usługi szkoleniowe 2017-02-06 2017-02-08 2 160,00 zł nie  
82 16/32/S/2017 2017-02-24 INTEGRIO S.C.
NIP: 6783032490
Szkolenie "Służba przygotowawcza w służbie cywilnej" 2017-02-22 2017-02-24 1 380,00 zł nie  
83 7/DUiRS/2017 2017-03-08 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Przygotowanie postępowania o udzielelnie zamówinia publicznego na zakup linii drukująco-kopertującej na potrzeby sysytemu CEPIK 2017-03-08 2017-07-09 36 900,00 zł nie tak
84 FPRO/251/02/2017/0064       FPF/000309/2017 2017-02-27 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
NIP: 5260307956                             PRESSCOM Sp. z o. o.
NIP: 8971688084
Usługi szkoleniowe 2017-02-28 2017-03-31 3 190,00 zł nie  
85 FV010746 2017-02-27 Polmars R.Ziółkowski i S-ka Sp. kom.
NIP: 5242416089
Zakup artykułów spożywczych 2017-02-27 2017-02-27 922,89 zł nie  
86 2017/F53/00003 2017-02-28 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Zakup usługi edytorskiej związanej z obsługą posiedzeń Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji 2017-03-30 2017-02-09 744,15 zł nie  
87 254/17 201702-17 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2016-12-01 2016-12-31 2 779,51 zł nie  
88 0047/02/17/FS02R 2017-02-28 Centrum Usług Logistycznych                     NIP: 7010270911 Organizacja konferencji 2017-02-16 2017-02-16 1 000,00 zł nie  
89 586/2017/WAR                                      34/2017 2017-02-22 Altkom Akademia S.A.
NIP: 1180008391                                        POLIGLOTA Sp. z o.o.
NIP: 5270050950
Usługi szkoleniowe 2017-02-20 2017-02-22 4 504,00 zł nie  
90 70020904 2017-02-28 Rentokil Initial Sp. z o.o.
NIP: 5252208151
Dostawa i wymiana mat wejściowych w budynku Ministerstwa 2017-02-01 2017-02-28 207,62 zł nie  
91 36/2017 2017-03-01 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-02-01 2017-02-28 2 057,00 zł nie  
92 6/DUiRS/2017 2017-03-09 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
NIP: 5213114842
Wykonanie archiwizacji dokumentacji 2017-03-13 2017-10-13 93 603,05 zł nie tak
93 3/DT/2017 2017-03-14 Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
NIP: 5250009312
Świadczenie usług eksperckich  2017-03-14 2017-12-31 24 477,00 zł nie  
94 7/BDG/2017 2017-02-21 Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu Adam Stolarzewicz
NIP: 9541254509
Usługi szkoleniowe 2017-02-21 2017-12-22 27 930,00 zł nie  
95 03/03/2017 2017-03-04 WarsawBus Travel.pl Sp. z o. o.
NIP: 5342502902
Usługa transportowa 2017-03-03 2017-03-04 972,00 zł nie  
96 00314/17 2017-03-08 Firma FELSZ - FELSZ Pusłowska
NIP: 5260102065
Zakup materiałów remontowych 2017-03-08 2017-03-08                  143,01 zł nie  
97 342/2017 2017-03-20 Langas Group
NIP: 5321595577
Usługi szkoleniowe 2017-03-22 2017-03-22 1 170,00 zł nie  
98 2017/47/M/00020 2017-02-28 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-02-01 2017-02-28 899,13 zł nie  
99 8/3/2017 2017-02-28 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne  2017-02-01 2017-02-28 67 496,25 zł nie  
100 FVS/17/03/1665 2017-03-10 Grupa Pracuj Sp. z o. o.
NIP: 5272749631
Publikacja ogłoszeń na Portalu Pracuj.pl 2017-03-10 2017-03-10 3 435,39 zł nie  
101 ZO 0530/17                                293/27/2017 2017-03-16 IT MEDIA s.c. Jacek Chojnowski, Andrzej Perzanowski
NIP: 5242365558                                   Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
NIP: 5260209840  
Usługi szkoleniowe 2017-03-09 2017-03-22 3 420,00 zł nie  
102 F/000228/17 2017-03-14 Ensalta Sp. z o. o.
NIP: 6772337300
Zakup laptopa 2017-03-14 2017-03-14 8 608,63 zł nie  
103 8/2017 2017-03-14 Security Technologies Sp. z o. o.
NIP: 5261888949
Dostawa i wymiana dysków w rejestratorach 2017-03-14 2017-03-14 1 906,50 zł nie  

Rejestr umów/zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2016 roku.